Saltfjerner

100200 Doseringspumpe justerbar

Justerbar doseringspumpe med stor nøyaktighet. Kan benyttes til alle våre produkter, men mest egnet til 200- og 1000 liters fat.

Leveres komplett med slange for oppsuging av konsentrat. 3/4" gjenger på innløp og utløp gjør den enkel å koble til midlertidige løsninger som hageslange (gardenakobling) og permanente løsninger som røropplegg med bypass osv. Vi veileder gjerne hvordan!

kr 3 490,00