BIOpluss Tankrens - Dieselodørkontaminator

NYHET!

TANKRENS er et biologisk nedbrytbart produkt som fjerner utilsiktet tilført diesel fra vanntanker på bobiler, båter mm.. Produktet benyttes som beskrevet for optimal effekt.

Bruksanvisning for 100 liters tank

Tapp ut så mye av diesel/ drivstoff fra vanntanken som mulig ved hjelp av ekstern pumpe. IKKE BENYTT INSTALLERT VANNPUMPE! Trekkes kontaminert vann gjennom installert pumpe og vannrør, må disse også renses på samme måte som tanken.

Skyll tanken med oppvaskmiddel oppløst i varmt vann og 150ml rødsprit. Kaldt vann kan benyttes, men det vil ta lengre tid og mer skylling for å fjerne spritlukten. Tilsett så halvparten av innholdet i flasken til tanken fyll deretter tanken til det renner godt over. Deretter settes tanklokket på og kjøretøyet kjøres for å ryste innholdet mest mulig rundt i tanken for best mulig effekt. Om pumpen har vært i bruk så kjøres blandingen gjennom alle pumper, rør og kraner som er kontaminert. Når tanken er tømt åpnes mannluken for manuell tørking om mulig. Diesel kan danne dråper som henger på overflaten. La det stå i 24 timer.

Deretter skyller du med rikelige mengder ferskvann slik at det renner over i overfyllingsrør og pump deretter ut vannet. Enten via ekstern pumpe, eller om via kontaminerte pumper, rør og kraner. Er det fortsatt smak av drivstoff i tanken når det fylles, må prosessen gjentas med den andre halvdelen av denne flaskens innhold. Normalt rekker en behandling. Deretter renses tanken med vanlig tankrens, skylles og er klar for nytt bruk.

Avvikende tankstørrelser behandles forholdsmessig.

kr 14 990,00
Please select variants first