Saltfjerner

BIOPTIMAL Tankrens - Dieselodørkontaminator 0,5L

NYHET!

TANKRENS fjerner utilsiktet tilførte drivstoffrester fra vanntanker på bobiler, båter mm.. Produktet benyttes som beskrevet for optimal effekt.

Bruksanvisning for 100 liters tank

  1. Tapp ut så mye av diesel/ drivstoff fra vanntanken som mulig ved hjelp av ekstern pumpe og ved tilgang til mannluke så tørk tanken innvendig med papir. Særlig toppen av tanken er viktig om den ble fyllt helt opp, da diesel og bensin flyter over vannet og fester seg som pærler i tankens overdel. OM MULIG - IKKE BENYTT KJØRETØYETS FASTINSTALLERT VANNPUMPE! I så fall trekkes kontaminert vann gjennom installert pumpe, vannrør og varmtvannsbereder og da må disse også renses på samme måte som tanken. Den gode nyheten er at det kan gjøres i samme operasjon! Litt mer jobb, - men samme utmerkede resultat!
  2. Skyll tanken med ferksvann etter at kontaminmert vann er fjernet. Om mulig skyll gjerne 2 -3 ganger. Fyll tanken halvfull med temperert vann 40-50 grader og tilsett tilsetningsflaske 1 og 2 før resten av tanken fylles helt opp med samme tempererte vann. Kaldt vann kan alternativt benyttes, men det vil ta lengre tid og mer skylling for å fjerne spritlukten.
  3. Om mulig, - kjør kjøretøyet en tur så vannet får beveget seg litt i tanken. Har du fått drivstoff inn i det øvrige anlegget er det viktig at du kjører vannet med kjemikaliene fra tanken og inn i hele dette anlegget. Ikke glem varmtvannsberederen. Denne bør være avslått. La produktet virke 24timer før anlegget tappes.
  4. Tilsett så halvparten av innholdet i flasken til tanken fyll deretter tanken til den er helt full. Deretter settes tanklokket på og kjøretøyet kjøres igjen for å ryste innholdet mest mulig rundt i tanken for best mulig effekt. Om pumpen har vært i bruk så kjøres blandingen her gjennom alle pumper, rør og kraner som er kontaminert. La det stå i nye 24 timer.
  5. Tanken overfylles så det flommer over en stund før den kan tømmes og skylles gjennom gjerne et par ganger, og er klar for bruk! Normalt rekker en behandling.

Avvikende tankstørrelser behandles forholdsmessig.

kr 4 950,00