Saltfjerner

Fyllt bensin, diesel i vattentanken? - misströsta inte!


BIOPTIMAL TANK RENGÖRING - lösningen om du har fyllt fel bränsle i vattentanken på husbilar, båtar etc.

Varje år tankar hundratals husbilar och båtar bensin, diesel i vattentanken. Med andra ord är du inte ensam. När olyckan är framme, misströsta inte eftersom vårt tankrengöringssats kan hjälpa dig. Denna tar bort all bränslelukt i systemet permanent. Vi ger dig vår 100% tillfredsställelsegaranti! Vi arbetar med företag som kan göra jobbet åt dig. Produkten är enkel att använda och levereras som en komplett uppsättning. Måste användas enligt beskrivningen för optimal effekt och kommer sedan att ta bort rester av diesel och bensinlukt på vatten i båtar och husbilar etc. En uppsättning räcker för att bearbeta en 100 liters tank. 

Bruksanvisning for 100 liters tank

  1. Tappa ur så mycket diesel / bränsle från vattentanken som möjligt med hjälp av en extern pump. Torka tanken väl inuti med papper där du kommer åt från servicesluckan. Tankens ovansida är särskilt viktig om den var helt fylld, eftersom diesel och bensin flyter ovanpå vattnet och fäster som pärlor på toppen av tanken. Om du inte redan har gjort det, undvik att använda kranar och pumpar. I detta fall dras förorenat vatten genom den installerade pumpen, vattenledningen och varmvattenberedaren och då måste dessa också rengöras på samma sätt som tanken. Den goda nyheten är att det kan göras på samma gång! Det ger lite mer arbete, - men med samma utmärkta resultat!

  2. Skölj tanken med färskt vatten efter att kontaminerat vatten har tagits bort. Skölj om möjligt 2-3 gånger. Fyll tanken halvfullt med varmt vatten 40-50 grader och tillsätt flaskorna 1 och 2 innan resten av tanken är helt fylld med det tempererade vattnet. Kallt vatten kan alternativt användas, men det kan ta längre tid och mer sköljning för att ta bort alkohollukten.
  3. Om möjligt, - kör fordonet en tur så att vattnet med kemikalierna skakas om i tanken. Om du har fått kontaminerat vatten i hela anläggningen är det viktigt att fortsätta skölja igenom resten av anläggningen med samma kemikalieblandning. Glöm inte varmvattenberedaren. Den skall vara avstängd under processen.
  4. Tillsätt sedan hälften av flaskans innehåll i tanken och fyll sedan tanken tills den är helt full. Sedan sätts tanklocket på och fordonet körs igen för att skaka innehållet runt tanken så mycket som möjligt för bästa möjliga effekt. Om pumpen har använts körs blandningen igenom alla pumpar, rör och kranar som är förorenade. Låt det stå i ytterligare 24 timmar.

  5. Tanken skall sköljas ordentligt så att det rinner över en stund innan den tanken töms. Skölj helst igenom ett par gånger innan det är klart för att användas igen som före olyckan/missödet!

Normalt räcker en behandling.

Avvikande tankstorlekar behandlas proportionellt.

Ring 466 70 400 for mer info.