Saltfjerner

Salt og saltfjerning


Salt er en stor utfordring. I Norge saltes veiene de seneste årene med mer enn 300.000 tonn med salt årligog dette medfører at  bilen ruster og gel-coat på båter oksyderer når saltet får ligge i solen. Gummi forvitrer og salt er en vesentlig årsak til at fiskeutstyr og dykkerutstyr tæres og forvitrer. Salt er også en av de største kostnadene vi har ved veivedlikeholdet. Det er både kostbart å påføre, men enda mer kostbart i det lange løp med tæring på hele infrastrukturen vår.

Når det gjelder veisalting, er det kloret i saltet som er synderen. Klor binder seg lett til andre grunnstoffer som oksygen eller metaller. Nedbrytningsprosessen, (rust) begynner derfor med kloret i saltet. Dette saltet er det svært viktig å få fjernet så fort som mulig. Å fjerne bundet salt ved å skylle med ferskvann er en håpløs oppgave, men ved å skylle  med ZeniSalt vil kloret i saltet slippe fra underlaget, skylles av med vannet og rustprosessen bremses. I ZeniSalt har vi også tilsatt korrosjonshemmere som ytterligere forsinker prosessen. 

Problemet med rene metaller er at de oksyderer når de blir eksponert for luft og vann. Stål ruster, kobber irrer og aluminium korroderer. Prosessene skjer fort, og det rene metallet omdannes raskt tilbake til et stoff som ligner på det opprinnelige råstoffet.

Salt sørger for at oksygen og fuktighet ikke forlater et korrosivt materiale. Et eksempel er stålbåter og containere mm. Ved vedlikehold klarer man ikke å sandblåse eller slipe vekk salt fra porene i stålet. For å få til det må det benyttes vår saltfjerner som gjør at kloridet slipper bindingen til underlaget og flyter vekk med vannet. Så enkelt kan det faktisk gjøres. 

LITT FAKTA OM SALT

• Saltløsninger kan ikke nøytraliseres. Løsninger som er enten sure (pH 1,0-6,9) eller alkaliske (pH 7,1 - 14,0) kan nøytraliseres. PH i en saltoppløsning er 7,0. Ingen produkter eller stoff kan "nøytralisere" en løsning som allerede er nøytral.

• Salt er hygroskopisk. En hygroskopisk substans har evnen til å tiltrekke seg fuktighet og beholder fuktighet.

Det er en missforståelse at salt i seg selv forårsaker korrosjon. Tre elementer er nødvendig for å skape korrosjon:

1. Et korrodibelt materiale

2. Oksygen

3. Fuktighet

Salt fungerer derimot som en kraftig katalysator i rustprosessen!

Tester viser at en vask med B50 reduserer det resterende overflatesaltet til under målbare verdier dvs mindre enn 0,6 miligram pr m2!


Hvordan virker ZeniSalt DSALT?

ZeniSalt DSALT er et konstentrat som mildt og svært enkelt fjerner klor (salt består av natrium og klorid NaCl) ved å bryte bindingen mellom kloridet og underlaget slik at saltet flyter av overflaten på bil, båt, tilhenger, stål, plast, metall og alt annet du ønsker å fjerne salt fra. Det er endeløst med muligheter! 

ZeniSalt er svært effektivt og det er viktig å følge doseringen som er angitt på kannene. Blandingen kan økes i konsentrasjon om man har kraftige saltavlevringer i form av klumper. Dette kan man finne i raisere og varmeveklsere på båt, men også saltbiler o.l. sliter med dette. Her vil kraftigere blanding ha en effekt. For DSALT vil den antikorrosive effekten på ubehandlede flater øke om man øker konsentrasjonen opp til 3%.

Glassfiber oksyderer ved eksponering av saltholdig overflate og sol. Vask båten med DSALT hver gang!

Tester viser at en vask med DSALT reduserer det resterende overflatesaltet til under målbare verdier dvs mindre enn 0,6 miligram pr m2! 

For å løse opp rust må man normalt ha en syre med PH 2 eller lavere. Det er svært surt og absolutt ikke å anbefale. Vår saltfjerner vil ved dynking derimot få rust til å slippe taket i jernet og ofte kan det enkelt skrubbes av med et håndkle eller grov klut om det får ligge et døgn. 

To forskjellige korrosjonshemmere vil ved regelmessig bruk hindre salt i å feste seg og ny rust i å dannes. 

Her et eksempel på rustfjerning

ZENISalt 

Våre saltfjernere er markedets aller fremste saltfjernere for privat- og proffmarkedet. 

(NB! Det er en noe fargestoff i produktet så ikke benytt for kraftig konsentrat og forsøk gjerne på et mindre område om du er usikker ved vask av tekstiler ol).